– Mange kommunar har lagt ansvaret for smittevernet på skuldrene til ein einsleg kommuneoverlege

foto