I dag får du vite meir om symjehallen og pilegrimssatsinga. Og ikkje minst får du sjå korleis det nye hotellet blir sjåande ut

foto