– Det er uforståeleg at desse planane ikkje er tekne med i prosessen som pågår

foto