I to uker stiller Johanne og ti andre UKM-kunstnere ut verkene sine på biblioteket

foto