– Når vi har det bra med oss sjølve, er det lettare å ha overskot til andre

foto