– De har ikkje tatt realitetane inn over dykk

foto