Det er Blom Fiskeoppdrett, der Coast Seafood er aksjonær, som ønsker å etablere et oppdrettsanlegg på nordsiden av Silda i Vågsøy.

Mot anbefalingene til Fylkesmannen og Vågsøy-rådmann Knut Ove Leite sa formannskapet tidligere i høst enstemmig ja til at fortøyningene på anlegget kan gå utover det arealet som er regulert til akvakultur.

Vågsøy-rådmannen står ved sin tidligere tilråding og ber politikerne si nei til planene i formannskapet på torsdag.