– Sjølv om vi jobbar innanfor ulike felt, så jaktar vi på kunden, og prøver å komme oss inn på bedriftsmarknaden, fortel Rita Borgundvåg som er ei av sju kvinner som utgjer gründergruppa.

Dei sju gründerdamene er i startfasen og ser nytten av å komme saman med jamne mellomrom.

– Vi har heldt på i litt over eitt år og vi møtest ein gong i månaden og diskuterer business. Det er ikkje noko syklubb. Vi diskuterer og hjelp kvarandre om nokon står faste. Det er mange som driv aleine og har einmannsføretak. Det er greitt å ha eit nettverks, så føler ein seg ikkje så aleine, men ein har ei supportgruppe rundt seg, seier ho.

Borgundvåg forklarar at uansett kva ein startar opp med så må ein prøve å nå ut og få seg eit nettverk.

– Det er eigentleg i den fasen vi er no, seier ho.

Gruppa har søkt Innovasjon Norge om ein rådgjevar som kan hjelpe dei med råd og tips.

Heile saka står i papirutgåva måndag 8. oktober.

Bestill abonnement på Fjordenes Tidende