I tillegg ble 535 sjåfører kontrollert og én sjåfør fikk gebyr for ikke å ha brukt belte.

– Gebyr er et virkemiddel for å vise alvoret av å ikke bruke belte. Bilbelter redder liv, og vi vil at det skal bli like naturlig å bruke det i bussen som i bilen, sier avdelingsdirektør Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Det er andre gang Statens vegvesen har landsomfattende kontroller der det blir ilagt gebyr til busspassasjerer. Å bruke belte i buss er ikke bare viktig for egen sikkerhet, det hindrer også at du skader andre, understreker vegvesenet.

– Det er heldigvis få ulykker med buss, men hvis det først skjer en ulykke, er skadepotensialet enormt. Sitter du uten belte, risikerer du ikke bare å bli skadet selv. Du kan også treffe andre passasjerer med en voldsom kraft. Dette er noe vi legger vekt på i informasjonsarbeidet vårt, forklarer Lutnæs.

Norge er på verdenstoppen når det gjelder bruk av belte i bil, mye takket være målrettet arbeid med informasjonskampanjer og kontroller i mange år.

– Grunnen til at de fleste ikke bruker belte i buss er at de ikke har vanen inne. Vi håper at gebyrene kan ha en avskrekkende effekt. De fleste er tross alt klar over at det er påbudt å bruke belte i bussen også, sier Lutnæs.

Statens vegvesen vil fortsette å kontrollere beltebruk i buss.

– Oppfordringen vår er klar. Er det belte i bussen – fest det! Da sparer du 1.500 kroner hvis du blir stoppet i kontroll. Og enda viktigere, skjer det en ulykke, kan du også spare liv, sier Lutnæs.

2017-tallene er vanskelige å sammenligne med 2016-tallene da det er nye kontrollmetoder og observasjonsprosedyrer.

– Vi vil naturligvis følge utviklingen framover. Aller helst skulle vi sett at vi slapp å skrive ut disse gebyrene, sier Ingrid Heggebø Lutnæs.

NHO Transport, Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet er Vegvesenets samarbeidspartnere i arbeidet med beltebruk i buss.