Foreslår å bruke delar av tunnelmassen til å fylle igjen myrområda i bygda

foto