Har sendt nauststriden vidare til settefylkesmann for endeleg avgjerd

foto