Sjukefråværet har auka i kommunen sitt første driftsår

foto