Svarer bekymret bedriftsleder: – Vi vil ikke akseptere en forverring i konkurransesituasjonen

foto