– Omsorgstenesta, i møte med enkeltmenneske, er noko av det som tiltalar meg aller mest som prest

foto