Ole og Lay-Ann skal ikke bare drive pub lenger – tar over drifta av hotellet