Politikarane er ueinige med administrasjonen – vil bevare omsorgssenteret, i alle fall for eitt år