Grove trusler, forsøk på innbrudd, frihetsberøvelse, skadeverk og uaktsom våpenbruk