Røykutvikling i fiskebåt – tre personer fikk behandling for røykskader