Foreslår at den kommunale toppjobben skal vere tidsavgrensa