Vi snakka med fire på folkemøtet. – Standpunktet mitt blei forsterka etter møtet

foto