Statsforvaltaren tilrår utgreiing av Kinn kommune

foto