Den omstridde sjøarealplanen er i hamn, men ikkje utan frustrasjon og stemmekluss

foto