Budsjettsprekken: Vil ikkje ha endringar i skulestruktur eller eigedomsskatt på næring