Vil ikkje ta tak i saka – stolar på Helse Førde sin prosess