No blir det ny gang- og sykkelveg – kontrakt er signert