28 prosent fullvaksinert i Bremanger

foto
Ordførar Anne Kristin Førde orienterte kommunestyret om vaksinasjonsprosessen. Det vart stilt ein del spørsmål i kommunestyret som tyder på uvisse rundt om i kommunen når det gjeld kva aldersgruppe som no blir vaksinert. Foto: Jørn-Arne Tomasgard