Den første kulturløypa er tatt i bruk: – Tanken er at bygda si historie skal takast vare på

foto