Rykte ut på meldingar om røyk frå parkert bil

foto