Denne leikeplassen skal få ei ansiktsløfting verdt 300.000

foto