Regjeringa foreslår å dele opp tre – sju fylke kjem tilbake