Trur bankane stiller for strenge krav til eventuelle kjøparar

foto