Kjem ikkje til å fakturere eigedomsskatten før dei er meir trygge på grunnlaget

foto