«Stad skipstunnel – investering i det Norge skal leve av i fremtiden!»