Ungdommen vil jobbe saman for eit best mogleg Kinn