Dykkerne ryddet området fra Torget til Bryggen Panorama og hentet opp alt fra handlekorger og bildekk til sykler fra havbunnen.

Frøy Vest gjorde ryddingen på dugnad i forbindelse med Strandryddedagen som var lørdag 5. mai.