Merker at flere småbarnsforeldre flytter hjem igjen

foto