Dette har vi brukt penger på siden koronaen kom

foto