Barnehagen har blitt 6 millionar dyrare – sprekken føyer seg inn i ei rekke av prosjekt som har auka i pris

foto