Har bestilt ny tankbil med plass til 10.000 liter vatn. Prislapp: 6 millionar

foto