Føraren i bilen som hamna på taket er stabil – den andre føraren er avhøyrt

foto