– Som politikarar må de tole å ta vanskelege val og stå i uvisse