Mirjam og Marte fekk applaus for jobben med konferansen