Fleire nordmenn i jobb – 27.000 fleire sysselsette ved utgangen av fjoråret