Det har vore eit krevjande år, men sterk i trua på visjonane for kysten og med partiet i ryggen tar ordføraren attval

foto