Kommunens helseledere har gått tilbake til klasserommet