Vil investere fem til sju milliardar og skape 150 nye arbeidsplassar lokalt

foto