Kommunen har framleis ikkje eigne gyldige politivedtekter