«Haustvêret» gjer at garnsalet toppar salslista i det nystarta selskapet