Ville halvere formuesskatten men fekk ikkje gjennomslag

foto