Rådhuset står ikkje tomt – 55 tilsette har sin arbeidsplass der